Get Adobe Flash player

0800 48 000 - Услужен бесплатен телефонски број

JКП „Водовод и канализација“ Прилеп ги повикува граѓаните на Општина Прилеп да го користат телефонскиот број 080048000. Ви благодариме на соработката!

ПРЕБАРАЈ

Подобрено водоснабдувањето на жителите од урбаната заедница „Рид“

  Подолг временски период, населението кое живее на улиците „Методија Патчев“ и „Борка Талески...

Известување до граѓани на Општина Прилеп

ЈКП Водовод и канализација Прилеп ги известува граѓаните на Општина Прилеп дека поради реконструкц...

Посета на н.м Канатларци

Eкипите на ЈKП „Водовод и канализација“ со директорот, Емил Јанески ги скенираа состојбите со прил...

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

Почитувани граѓани, ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, ВД Директорот Емил Јанески, со цел да ...

  • Подобрено водоснабдувањето на жителите од урбаната заедница „Рид“

  • Известување до граѓани на Општина Прилеп

  • Посета на н.м Канатларци

  • СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

   
Prilep °C
  18.03.2019 Wetter Ostsee
pproblem

 

ЈКП „Водовод и Канализација“- Прилеп, е јавно претпријатие од јавен интерес и врши комунално– стопански дејности во урбаната заедница на град Прилеп, со професионален однос кон граѓаните и одговорност за водоснабдување и одведување на урбаните отпадни води.
Водата за пиење која што ја дистрибуира ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп, е од витално значење за животот на населението. Водоснабдувањето на Прилеп е со степен на висок квалитет на вода која што доаѓа од изворот „Студенчица“- Кичево по пат на гравитација. Тоа значи дека водата е релативно ефтина во однос на другите водоснабдителни системи во Република Македонија, кои што користат електрична енергија како дополнителен трошок и други хемиски средства за прочистување на водата.
ВиК со својата упорност и напорно работење, постојано наоѓа соодветни решенија за имплементирање на добра релација на претпријатието со корисниците на услугите. Ваквиот начин на ефективно работење на ВиК е зависен од редовното плаќање на сметките за вода од страна на корисниците.
ВиК ги зголеми своите активности и за одржување на водоводната мрежа и намалување на истекувањата на водата, а ги цени сите контакти со граѓаните.
Потрошувачката на питката вода е доста зголемена и ЈКП ВиК го разгледува ова невнимание на граѓаните. Меѓутоа, дел од корисниците на услугата појавуваат несовесно однесување во користењето на свежа и квалитетна вода за пиење, што претставува сериозен проблем на редовното и квалитетното водоснабдување на градот.
За остварување на крајната цел, навремено и квалитетно извршување на водоснабдувањето на нашиот град, покрај ангажирањето на ЈКП ВиК, потребно е и подигање на повисоко ниво на совеста на граѓаните, во поглед на почитување на облигационите односи, односно редовно исполнување на обврските.

 

 

 

 

Локација: „Александар Македонски“ 559, Прилеп
Контакт телефони:
+389 48 421 775 Централа
+389 48 428 858 Водовод
+389 48 424 925 Факс/тел
e– mail:vodovodpp@yahoo.com