Get Adobe Flash player

0800 48 000 - Услужен бесплатен телефонски број

JКП „Водовод и канализација“ Прилеп ги повикува граѓаните на Општина Прилеп да го користат телефонскиот број 080048000. Ви благодариме на соработката!

ПРЕБАРАЈ

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

  ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП НА ДЕН 25.04.2019: ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ НОРМА...

Подобрено водоснабдувањето на жителите од урбаната заедница „Рид“

  Подолг временски период, населението кое живее на улиците „Методија Патчев“ и „Борка Талески...

Известување до граѓани на Општина Прилеп

ЈКП Водовод и канализација Прилеп ги известува граѓаните на Општина Прилеп дека поради реконструкц...

Посета на н.м Канатларци

Eкипите на ЈKП „Водовод и канализација“ со директорот, Емил Јанески ги скенираа состојбите со прил...

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

Почитувани граѓани, ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, ВД Директорот Емил Јанески, со цел да ...

  • ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

  • Подобрено водоснабдувањето на жителите од урбаната заедница „Рид“

  • Известување до граѓани на Општина Прилеп

  • Посета на н.м Канатларци

  • СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

   
Prilep °C
  25.04.2019 Wetter Ostsee
pproblem

 

ЈКП „Водовод и Канализација“- Прилеп, е јавно претпријатие од јавен интерес и врши комунално– стопански дејности во урбаната заедница на град Прилеп, со професионален однос кон граѓаните и одговорност за водоснабдување и одведување на урбаните отпадни води.
Водата за пиење која што ја дистрибуира ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп, е од витално значење за животот на населението. Водоснабдувањето на Прилеп е со степен на висок квалитет на вода која што доаѓа од изворот „Студенчица“- Кичево по пат на гравитација. Тоа значи дека водата е релативно ефтина во однос на другите водоснабдителни системи во Република Македонија, кои што користат електрична енергија како дополнителен трошок и други хемиски средства за прочистување на водата.
ВиК со својата упорност и напорно работење, постојано наоѓа соодветни решенија за имплементирање на добра релација на претпријатието со корисниците на услугите. Ваквиот начин на ефективно работење на ВиК е зависен од редовното плаќање на сметките за вода од страна на корисниците.
ВиК ги зголеми своите активности и за одржување на водоводната мрежа и намалување на истекувањата на водата, а ги цени сите контакти со граѓаните.
Потрошувачката на питката вода е доста зголемена и ЈКП ВиК го разгледува ова невнимание на граѓаните. Меѓутоа, дел од корисниците на услугата појавуваат несовесно однесување во користењето на свежа и квалитетна вода за пиење, што претставува сериозен проблем на редовното и квалитетното водоснабдување на градот.
За остварување на крајната цел, навремено и квалитетно извршување на водоснабдувањето на нашиот град, покрај ангажирањето на ЈКП ВиК, потребно е и подигање на повисоко ниво на совеста на граѓаните, во поглед на почитување на облигационите односи, односно редовно исполнување на обврските.

 

 

 

 

Локација: „Александар Македонски“ 559, Прилеп
Контакт телефони:
+389 48 421 775 Централа
+389 48 428 858 Водовод
+389 48 424 925 Факс/тел
e– mail:vodovodpp@yahoo.com